İlk Yardım Eğitim Merkezleri


İlk Yardım Nedir ?
Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ilkyardım denir. 
Belirli bir eğitim almış ve insan vücuduna müdahale etme alanında yasalarla yetkilendirilmiş kişilerce yapılan, ilaçlı müdahalelere acil tedavi denir ve ilkyardım kavramı ile karıştırılmamalıdır. İlkyardım eğitimi almış olmak bir kişiyi sağlık personeli yapmaz. 

İlkyardım uygulamalarının öncelik sırasıyla üç temel amacı vardır;
1-) Yaşamı kurtarmak ve sürdürülmesini sağlamak
2-) Durumun daha da kötüleşmesini önlemek,
3-) Olanaklar ölçüsünde iyileşmeyi kolaylaştırmak.

Neden İlkyardım Eğitimi
İlkyardım Eğitimi ve CPR Uygulamasını Öğrenmek Neden Herkes İçin Önemlidir? 
Beklemediğiniz bir anda çevrenizden birinin solunumunun ve/veya kalbinin durması durumunda müdahale etmek için zaman son derece kısıtlıdır. Tıbbi yardımın beklenmesi sırasında kaybedilecek her dakika önemli iken, bu aşamada bilinçli ilkyardım hayat kurtarır. Bu ilkyardımın adı CPR (Yapay Solunum ve Kalp Masajı) adını alır. Bu nedenle herkesin CPR bilmesinde fayda vardır. CPR bilgisinin yanısıra günlük hayatta karşılaşabileceğimiz kazalarda bilinçli ilkyardım hayat kurtaracaktır. 

DİKKAT! Yanlış ilkyardım ve CPR uygulanması durumunda sağlıklı çalışan bir kalbi durdurabilirsiniz!..

İlkyardım Eğitimi’nin Amacı
Fertlerin ve toplumun Temel Sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi,  kamu, özel kurum ve kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulma zorunluluğunun giderilmesi ve bu doğrultuda ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesidir.

İlkyardım Eğitimi
Sağlık Bakanlığı’nca Ruhsat verilen İlkyardım Eğitim Merkezine bağlı çalışan Sertifikalı İlkyardım Eğitimcileri tarafından yönetmeliğe uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimdir.

İlkyardımcı
İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapabilmek için Sağlık Bakanlığınca Ruhsat verilen İlkyardım Eğitim Merkezinden en az Temel İlkyardım Kursu(16 saatlik) alarak İlkyardımcı Sertifikası ve Kimliği  almış kişidir.

İlkyardım Eğitimcisi
Eğitimci Eğitimi veren kuruluşlar  tarafından eğitilerek Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ”İlkyardım Eğitimcisi Sertifikası“almış olan Sağlık Personeli İlkyardım Eğitimcisi olabilir.

İlkyardım Eğitim Merkezi
İlkyardım  eğitimi vermek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünden “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” alarak  faaliyet gösteren ilkyardım Eğitim kuruluşudur.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi
İlkyardım Eğitici Eğitimi vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden "Eğitici Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" alarak faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşudur. 
Yetki belgesi düzenlenen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları eğitim merkezinin mesul müdürü tarafından imzalanarak, Genel Müdürlükçe onaylanır."
Samimi ekip ruhuna uygun olarak; görev bilinciyle çalışmak, günümüz teknolojisini ve tecrübelerini birleştirerek kaliteli hizmet vermek i’nin görevidir.

Global Akademi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi, çalisanlarının üstün bir ekip çalışması ile verimliliğin ve rekabet gücünün arttıgı, sürekli gelişen kalitesi ile de müşterilerini memnun eden bir şirket olmak amacındadir...